Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ MINH LẬP

STT

Thông tin

Ảnh

1

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ

Họ và tên: Nguyễn Quốc Lập

Ngày sinh: 12/12/1962

Trình độ chuyên môn: Đại học 

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại: 0915 460 425                 

Fax:

Email: lapnq.donghy@thainguyen.gov.vn

 

 

2

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ
Họ và tên: Đặng Văn Tuyến

Ngày sinh: 05/11/1982

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại: 0964 274 777

Fax:

Email: tuyendv.donghy@thainguyen.gov.vn

 

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập:4555

Tổng truy cập: 2096634