Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ MINH LẬP

STT

Thông tin

Ảnh

1

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ

Họ và tên: Nguyễn Văn Hải

Ngày sinh: 24/5/1978

Trình độ chuyên môn: Đại học 

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại: 0358.721.728             

Email: 

 

 

2

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ
Họ và tên: Lý Thị Ngân

Ngày sinh: 11/02/1972

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại: 0975.371.460

Email: 

 

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 3444668