Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Họp Hội đồng đánh giá lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

12-04-2021 17:32

 

Toàn cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, đại diện SAIGONTEL đã báo cáo về năng lực, kinh nghiệm trong thực hiện các dự án cụm công nghiệp, đồng thời trình bày phương án tài chính, dự kiến tiến độ thi công và phương án thu hút đầu tư vào 03 cụm công nghiệp. Trong đó, Cụm công nghiệp Lương Sơn với quy mô 34,53 ha, dự kiến tổng mức đầu tư hơn 301 tỷ đồng; Cụm công nghiệp Tân Phú 1 với quy mô 74,5 ha, tổng mức đầu tư gần 500 tỷ đồng; Cụm công nghiệp Tân Phú 2 với quy mô 56,5 ha, tổng mức đầu tư hơn 403 tỷ đồng; tiến độ thực hiện các dự án từ năm 2021 - 2023.

Sau khi nghe đại diện SAIGONTEL trình bày các phương án đầu tư, các thành viên Hội đồng thẩm định đánh giá nhà đầu tư có nhiều năng lực, kinh nghiệm trong thực hiện các dự xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp; hồ sơ đề nghị thành lập cụm công nghiệp đầy đủ theo quy định. Hội đồng thẩm định đã thảo luận, đánh giá, chấm điểm và thống nhất đề xuất với UBND tỉnh lựa chọn Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông Sài Gòn là chủ đầu tư của các cụm công nghiệp.

Trần Huyền
thainguyen.gov.vn

Thống kê truy cập

Đang truy cập:1941

Tổng truy cập: 2205287