Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nội dung Hội nghị Trung ương 10 và các chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII

20-07-2019 09:30

         Sáng ngày 19/7/2019. Đảng ủy xã Minh lập tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nội dung Hội nghị Trung ương 10 và các chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII

         Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Quốc Lập - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, các đồng chí Ban Chấp hành Đảng bộ, các đồng chí Bí thư chi bộ nhà trường, Bí thư chi bộ các xóm, Trưởng xóm là đảng viên, các đồng chí cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan xã Minh Lập.

         

         Đồng chí Nguyễn Quốc Lập - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã trực tiếp triển khai các nội dung tại hội nghị:

         - Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

        - Quán triệt triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 Của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 123/KH/ĐU ngày 12/7/2019 của Đảng ủy xã Minh Lập về Đại hội chi bộ tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Minh Lập lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

         Sau khi đồng chí Nguyễn Quốc Lập - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã triển khai xong, tại Hội nghị có 6 ý kiến thảo luận, các ý kiến thảo luận tập trung vào công tác Bầu cử Trưởng xóm, công tác Đại hội cấp ủy chi bộ các xóm và tiến tới Đại hội Đảng bộ xã Minh Lập lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong đó các đại biểu dự hội nghị đặc biệt quan tâm đến công tác cán bộ cho nhiệm kỳ tới phải đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; Tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thực sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới./.

Viết bài: Lưu Văn báo Thống kê truy cập

Đang truy cập:1434

Tổng truy cập: 2096232