Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ MINH LẬP

STT

Thông tin

Ảnh

1

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

Họ và tên: Nguyễn Minh Hoan

Ngày sinh: 06/9/1968

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại: 0982 408 225

Fax:

Email: hoannm.donghy@thainguyen.gov.vn

 

 

2

PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
Họ và tên: Ngô Văn Tài

Ngày sinh: 06/4/1978

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại: 0982 386 870

Fax:

Email: tainv78.donghy@thainguyen.gov.vn

 

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập:4411

Tổng truy cập: 2096318