Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ MINH LẬP

STT

Thông tin

Ảnh

1

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

Họ và tên: Bùi Thị Loan

Ngày sinh: 27/01/1981

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại: 0912.133.640

Email: loanbt.minhlap@thainguyen.gov.vn

 

 

2

PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
Họ và tên: Ngô Văn Tài

Ngày sinh: 06/4/1978

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại: 0982 386 870

Email: tainv78.donghy@thainguyen.gov.vn

 

 

3

 

PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

Họ và tên: Đặng Văn Tuyến
Ngày sinh: 05/11/1982
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại: 0964.274.777
Email: 

 

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 3444263